Privacy statement

Middels deze privacy statement willen wij u laten weten dat we uw gegevens correct verwerken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Smart ICT is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals onderstaand beschreven.

Algemeen
Deze privacy statement is van toepassing op gegevens die bezoekers van de website van Smart-ICT achterlaten. Tijdens uw bezoek op onze website beschikt u over de mogelijkheid om persoonlijke data te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u gegevens achterlaat op de website gaat u akkoord met deze privacy statement.

Persoonlijke data die wij verwerken
Smart-ICT verwerkt uw persoonlijke data wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of gebruik maakt van een van de contactformulieren op onze website. 

Als u hier gebruik van maakt verwerken wij de volgende persoonlijke data:

  • Voornaam en/of achternaam;
  • E-mail adres.

Bijzondere persoonsgegevens
Smart-ICT vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Wij raden u dan ook af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

Met welk doel en op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Smart-ICT verwerkt uw persoonlijke data voor de volgende doeleinden: Smart-ICT zal uw naam en e-mailadres verwerken met uw toestemming wanneer u een contactformulier invult, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen en contact met u kunnen opnemen. 

Hoe lang bewaren wij persoonlijke data
Smart-ICT bewaart uw persoonlijke data in de regel niet langer dan noodzakelijkerwijs nodig is om het doel te bereiken waarvoor de data wordt opgehaald. Uw persoonlijke data na invullen van een contactformulier wordt na één jaar verwijderd.

Delen van persoonlijke data met derden
Uw persoonsgegevens worden door Smart-ICT vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij:

  • Smart-ICT hiertoe wettelijk verplicht is;
  • U daar expliciet om vraagt.

De website van Smart-ICT wort niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen met het doel om die aan derden te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of e-mails te verzorgen ten behoeve van derden.